Feiten en vooroordelen

Gefundeerde kritiek en vooroordelen over Celbeton laten zich weerleggen door kennis en feiten. De tien meest gehoorde vooroordelen hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Het loopt vol met water
Nee. Verhard Celbeton bestaat uit door cementsteen omsloten, gesloten luchtbelletjes.
Er treedt weliswaar wateropname op, maar die beperkt zich tot de buitenste schil van de constructie.

Ik hoef alleen maar een simpel kistje neer te zetten
Ja, maar let wel op, want de bekisting moet de volle hydrostatische druk van het vloeibare Celbeton kunnen weerstaan. Vooral de kistnaden en de aansluiting van de kist op de ondergrond vragen aandacht, net als het afstoppen van gaten en leidingen die niet met Celbeton vol mogen lopen. Zorg er bovendien voor dat instortvoorzieningen (leidingen en kabel) plaatsvast worden gemonteerd, dus niet kunnen opdrijven en dat ze niet vol kunnen lopen.

Een beetje neerslag is funest
Motregen zal in het algemeen geen noemenswaardige schade tot gevolg hebben. Neerslag van betekenis (regen, hagel) kan slechts tot enkele uren na aanbrengen van het Celbeton schade aan het materiaal toebrengen.

Het krimpt enorm
Gelet op de toepassing van Celbeton (in de grond en afgedekt met een ander materiaal) is de werkelijke optredende krimp vele malen kleiner dan de potentiële krimp.

Het boren van gaten of het maken van sleuven is duur
Je hebt er speciaal [diamant-] gereedschap voor nodig. Celbeton kan tot in lengte van dagen met eenvoudig handgereedschap bewerkt blijven worden; een schop of een zaag met grove vertanding is in principe voldoende.

Je kunt het met je nagel al indrukken: dat spul kan niks hebben
Als een kudde olifanten op naaldhakken er een dansavondje op houdt..... Overigens zou dat wel kunnen als ze er stevige bierviltjes onder geplakt kregen. Celbeton is in staat zeer grote belastingen te dragen, mits die uiteraard voldoende gespreid zijn.

Wapening heeft geen zin in Celbeton
Een fabeltje. Wapenen vergroot altijd het opneembaar moment, in zowel beton als Celbeton. In Celbeton werkt een fijnmazig wapeningsnet (gaas) beter dan de dikke wapeningsstaven die je in beton gebruikt. Met gaas is er voldoende aanhechtingsoppervlak voorhanden.

De gebruikte schuimmiddelen zijn milieubelastende stoffen
Absoluut niet. De in Celbeton gebruikte schuimmiddelen zijn biologisch afbreekbaar en niet giftig.

Het is net zo duur als beton
Celbeton is veel goedkoper omdat er voor een kubieke meter nu eenmaal minder grondstoffen nodig zijn en het ter plekke wordt aangemaakt en verwerkt.

Je kunt er in verdrinken
Dat kan inderdaad. Daarom raden wij ook ten zeerste aan om bij een Celbetonstort van 0,5 meter of meer, waarbij het volumegewicht van het Celbeton lager is dan dat van water, de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen.Faber Celbeton in de praktijk

Faber Celbeton in de praktijk

Faber Celbeton in de praktijk

Faber Celbeton in de praktijk

Projecten & Innovaties

Kies voor Faber Comfortvloer
Eerste fiets- en wandelpaden met met fundering van schuimbeton
Aardbevingsbestendig wonen op innovatief schuimbeton

Meer »